Federación de Sociedades Galegas na Suiza

 • Presidente: D. Pedro Hombre Pombo
 • Vicepresidente: D. Vicente Rodríguez Alonso
 • Secretaria: Dª Cristina Pena Gándara
 • Cajero: D. Ernesto Bertoa López
 • Vocales: D. José Rodríguez Regueira
  D. Manuel Vázquez Varela
  D. Oscar Neira Fernández
  D. Jesús Constenla
  D. José Caamaño López